Huisregels

Om alles in goede banen te leiden, heeft Buttonpop een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Hier volgen de huisregels, met daarin ook het toegangsbeleid.

Kaartjes mogen niet worden doorverkocht.

Gekochte kaartjes zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Kaartjes dienen te worden omgewisseld voor een polsbandje alvorens het festivalterrein te betreden.

Personen ouder dan 18 jaar kunnen op vertoon van legitimatie bij de ingang een polsbandje halen. Op die manier voorkomen zij voortdurend om legitimatie gevraagd te worden bij het bestellen van alcoholische dranken.

Het verstrekte polsbandje is van deugdelijke kwaliteit. Ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar polsbandje. Buttonpop kan niet ingaan op verloren polsbandjes.

Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandje, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

Bij het betreden van het festivalterrein wordt er gefouilleerd.

Buttonpop raadt af kinderen mee te nemen. We hanteren een advies-minimum toegangsleeftijd van 18 jaar. Mensen jonger dan 16 dienen begeleid te worden door een meerderjarige. Voor jongeren geldt de normale toegangsprijs.

Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

In de diverse tenten mag niet gerookt worden.

Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.

Onder professionele foto-apparatuur wordt verstaan: Camera’s met verwisselbare lenzen. Digitale camera’s, alsmede telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opname-apparatuur.

Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.

Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Op Buttonpop kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.

Buttonpop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je ons mailen: info@buttonpop.nl